W celu zbadania sprawności funkcjonalnej wśród seniorów stosuje się między innymi:
  • - skale ADL,
  • - skalę IADL,
  • - skale BARTHEL,
  • - skale FIM,
  • - wskaźnik funkcjonalny „Repty”

Skala ADL

Rozpoczynając od skali ADL można powiedzieć, że skala ta służy ocenie podstawowych czynności z życia codziennego oraz bada, jaka jest zdolność seniora w wykonywaniu tych czynności. Za te czynności uznaje się sześć podstawowych, którymi są : kąpiel,ubieranie się, toaleta, kontrolowanie zwieraczy czyli moczu i kału, spożywanie posiłków, poruszanie się. Po udanym badaniu osoba, która bierze udział może otrzymać od 0 do 1 punktów, za każdą wykonaną czynność jeden punkt oznacza pełną samodzielność pół punktu potrzebę korzystania z niewielkiej pomocy, 0 punktów niezdolność do samodzielnego wykonywania danej czynności. Jeżeli osoba uzyska od 5 do 6 punktów jest sprawna od trzech do czterech punktów częściowo.
learn more No comments