Starzenie się ludności Europy i Polski jest to najważniejsze wyzwanie zdrowotne i społeczno- polityczne nadchodzących lat. Badania wskazują, że w 2050 roku osoby w wieku od 60 do 79 lat będą stanowiły aż 1/4 całej ludności Unii Europejskiej. Utrzymanie dobrego stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej seniorów zależy od aktywności ruchowej. Bardzo dużo seniorów cierpi na choroby układu krążenia, na nadciśnienie tętnicze, niewydolności serca. Ważne jest to aby oprócz stosowania diety ważne jest także aktywność ruchowa. Istnieje odwrotna zależność pomiędzy całkowitym wydatkiem energetycznym głosu w wieku średnim i starszym a umieralności ogólną prewencja chorób układu krążenia. Jest to prawdopodobnie najważniejszy mechanizm oddziaływania. Osoby starsze z reguły muszą mieć połączone leczenie razem z rehabilitacją. Aktywność ruchowa powinna być jako działanie prewencyjne i zapobiegawcze chorobom wyżej wymienionym ponieważ jedną z najważniejszych czynników łagodzącą wpływ wieku.
learn more No comments